Het programma

Wat ga je leren?

Value Proposition

De meest kansrijke business ideeën bestaan uit concepten die een dringend probleem oplossen (of kansen biedt) voor een grote groep mensen. Wij leren je om nog niet te veel na te denken over de oplossing die jij nu in gedachten hebt, maar eerst onderzoek te doen naar eventuele andere oplossingen die misschien nog beter aansluiten op de behoeften van jouw potentiele klanten. Op deze manier verhoog je de kans op succes aanzienlijk!

MARKeT

Als je inzichtelijk hebt welk probleem jij voor je doelgroep oplost, gaan we achterhalen hoe groot die markt is. Dit doen we om een inschatting te kunnen maken over de potentie van jouw idee. Hoe groter de markt, hoe interessanter jouw concept wordt. Daarnaast leren wij je om altijd na te denken over de schaalbaarheid van jouw concept. Dit wil zeggen; met zo min mogelijk inspanning, een zo groot mogelijk bereik realiseren.
Launchplatform_business_startup_plan
Launchplatform_business_startup_plan
LaunchPlatform team

Team

Onderzoek heeft uitgewezen dat de beste startup teams bestaan uit meerdere leden (founders) met verschillende achtergronden. Hierbij moet je denken aan verschil in studieachtergrond, werkervaring maar ook karaktereigenschappen. In dit hoofdstuk leren wij je alles over complementariteit, diversiteit en inclusie. Dit zijn de belangrijkste pijlers voor een succesvol team.

Competitive edge

Ondanks dat jij wellicht een vernieuwend idee hebt, zijn er bijna altijd wel concurrenten die iets soortgelijks doen. Vaak schrikt dit startende ondernemers af, wij proberen een ander beeld te schetsen. Een concurrent bewijst dat zij een product-markt fit hebben gevonden. Dit wil simpelweg zeggen dat er mensen rondlopen die geld over hebben voor iets soortgelijks wat jij ook wil aanbieden, dat is goed nieuws! Hierom leren wij je in dit hoofdstuk om concurrenten goed te bestuderen en je van hen te onderscheiden.
LaunchPlatform competitive edge
LaunchPlatform competitive edge
LaunchPlatform growth

Growth

Groei betekent niet alleen maar meer omzet, je kan ook groeien in bereik, impact of bijvoorbeeld personeel. Als je met jouw bedrijf wil groeien, is het belangrijk om doelen te stellen. Wij leren je welke data je moet verzamelen en hoe je dit kan analyseren om zo tot waardevolle inzichten te komen en jouw doelstellingen te behalen.

Financials

Het opstellen van een goed financieel plan blijkt een lastig onderdeel voor vele starters. Wij proberen op een zo laagdrempelig mogelijke manier de basis uit te leggen, zo dat jij meer inzicht krijgt in hoe jij je financiën in kan richten. Ga je jouw startup ‘bootstrappen’ of ga je ‘funding’ ophalen? We onderzoeken samen wat het best bij jou past.
LaunchPlatform financials
LaunchPlatform financials
LaunchPlatform strategy

Strategy

In dit hoofdstuk vatten we alle voorgaande hoofdstukken samen. Hierdoor kun jij voor jezelf bepalen wat jouw strategie wordt voor de aankomende periode. Hierin ontwikkel je een planning waar jij voor jezelf aangeeft welke doelen jij per fase wil behalen om zo echt te gaan ondernemen.

Assessment

Tot slot beoordelen wij jouw startup plan op de haalbaarheid en potentie van het idee. Deze beoordeling bestaat uit kritische feedback op jouw concept aan de hand van de door ons ontworpen criteria. Deze criteria worden gebruikt door investeerders bij het beoordelen van startups. Wij doen dit om jou scherp te houden en om inzicht te geven waar jij je het best op kan focussen.

Welk account
past bij jou?

Bekijk de opties