Terug naar het nieuwsoverzicht >
Terug naar home >

Dit is een overzicht van alle startup termen die relevant zijn voor het schrijven van je startup plan.

Sta jij op het punt om jouw startup plan te schrijven? Zorg dat je deze termen kent!

Toen ik begon met het uitwerken van mijn startup idee, sprak ik met steeds meer mensen met veel ervaring in de startup-scene. Tijdens deze gesprekken vlogen de hippe buzzwords en voor mij nog onbekende termen mij om de oren. Hierom heb ik voor jou een overzicht gemaakt van de belangrijkste startup termen en definities, zodat jij weet waar je het over hebt!

Startup buzzwords (A-Z)

A/B TEST
A/B-testen is het proces van het vergelijken van twee versies
van een webpagina, e-mail of andere marketingmiddelen en het meten van het verschil in
prestaties. Je doet dit door de ene versie aan de ene groep te geven en de andere versie
aan een andere groep. Vervolgens kun je zien hoe elke variatie presteert. In het LaunchPlatform geven wij handige tools, tips en tricks mee waardoor jij een nog beter startup plan kan schrijven.

ACCELERATOR
Als je een startup opricht en klaar bent met het schrijven van je startup plan, kunnen accelerators je helpen jouw idee snel te testen door je
gedurende een paar maanden te voorzien van mentorschap en eventueel mogelijkheden
tot netwerk of financiering.

ACQUI-HIRE
Een van de meest waardevolle onderdelen in een startup, vooral in de beginfase, is
het team dat erachter zit. Het opbouwen van een gepassioneerd team met leden met
complementaire vaardigheden is niet eenvoudig. Veel gevestigde bedrijven besluiten om
kleinere bedrijven of starters in te huren voor het opbouwen van hun team. Dergelijke
overnames worden acqui-hires genoemd.

ACTIVATION
Sommige software als service (SaaS) startups bieden een gratis proefperiode of
een freemium plan aan. Het bedrijf zal alleen geld verdienen als de gebruikers hun
lidmaatschap activeren na de proefperiode. Het doel is om het aantal activeringen te
verhogen.

AGILE
Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile te werk gaan is een manier van
denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te
spelen op veranderingen in de buitenwereld. Agile is het meest geschikt voor situaties met
enige mate van onzekerheid waarbij creativiteit en innovatie belangrijk zijn om de waarde
van de oplossing te maximaliseren.

ANALYTICS (SEO, SEA)
Zoekmachines zoals Google worden steeds essentiëler voor de groei van een startup.
Zonder hen moet een startup blijven investeren in betaalde advertenties om nieuwe
klanten te krijgen. SEO (Search Engine Optimization) is de strategie en de tactiek waarmee
bedrijven een hogere positie in de zoekmachine kunnen verwerven. SEO heeft betrekking
op de organische (onbetaalde) zoekresultaten.
SEA (Search Engine Advertising) is een brede term want je hebt het niet alleen over
adverteren op de zoekmachine van Google maar ook op andere zoekmachines, Met SEA
worden de betaalde zoekresultaten bedoeld.

ANGEL INVESTOR
Een angel investor is een private investeerder die idealiter een achtergrond heeft als
ondernemer. Dit is een internationale benaming voor investeerders die in Nederland ook
bekend staan als business angel en soms ook informal investor worden genoemd.

AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
AI is een concept waarbij computers taken uitvoeren waar normaal gesproken menselijke
intelligentie voor nodig is. In het Nederlands spreekt men van Kunstmatige Intelligentie.

BOOTSTRAPPING
Bootstrappers zijn ondernemers die menselijk kapitaal (kennis, ervaring en vaardigheden)
combineren met eigen spaargeld om een startup te starten en te laten groeien zonder
extern kapitaal op te halen.

BUYOUT
Buyouts vinden plaats wanneer een koper meer dan 50% van de onderneming verwerft, wat
leidt tot een verandering van zeggenschap.

B-TO-B
B2B is een internationale aanduiding voor Business-to-Business. Vaak betreft het hier
bedrijven die uitsluitend zaken doen met andere bedrijven.

B-TO-C
B2C staat voor Business to Consumer, hierbij levert het bedrijf direct aan de
eindconsument.

BURN-RATE
Een van de meest gestelde vragen van investeerders is: wat is jouw burn-rate? Dit betekent:
wat is het bedrag dat de startup per maand zal besteden over een vooraf bepaalde periode.

CAPTABLE
De captable wordt ook wel de capitalization table genoemd. Dit is de (procentuele)
verdeling van de aandelen van het desbetreffende bedrijf. Daarnaast geeft het ook aan
hoeveel de waardering van de equity is in een financieringsronde. Het is goed om hier tijdens het schrijven van je startup plan al over na te denken!

CASHFLOW
In een bedrijf de aanduiding voor de kasstroom, die het verschil tussen de werkelijke
ontvangsten en uitgaven aangeeft. De cash-flow is bijvoorbeeld positief als er meer geld
binnenkomt dan dat er uit gaat. De cashflow is negatief als er meer geld wordt uitgegeven
dan er op dat moment binnenkomt.

CHURN RATE
Deze term wordt gebruikt om de uitstroom van klanten over een bepaalde periode
inzichtelijk te maken. De procentuele churn rate geeft aan hoeveel procent van de klanten
of abonnees in een bepaalde periode opgezegd heeft.

CROWDFUNDING
Crowdfunding (publieksfinanciering) is een alternatieve wijze om een startup te financieren.
De ‘crowd’ (het publiek) legt geld bij elkaar om het doel (benodigde financiële investering)
van de startup te bereiken. Waar dat geldbedrag aan wordt besteed en wat de crowd ervoor
terugkrijgt, verschilt per crowdfunding vorm.

CUSTOMER ACQUISITION COSTS (CAC)

De totale (bijvoorbeeld: verkoop en marketing) kosten, die gemaakt moeten worden voor het verkrijgen van een klant.

CUSTOMER LIFETIME VALUE (CLV/LTV)

Dit is een berekening van wat één klant oplevert in de totale periode dat hij klant is. Dit houdt in; hoe vaker een klant iets bij jou afneemt, hoe hoger jouw CLV. Door deze KPI te berekenen kan de gemiddelde waarde van een klant worden bepaald. Op basis hiervan kun je de maximale kosten (CAC) vaststellen voor het werven van één nieuwe klant.

(PITCH) DECK
Voordat een investering wordt gedaan, verwachten investeerders meestal een snelle
presentatie die de belangrijkste onderwerpen van een startup zoals team, product,
markt, tractie en plan benadrukt. Ondernemers creëren en gebruiken een pitch deck voor
investeerderspresentaties.

DISRUPTION
In de bedrijfstheorie is een disruptieve innovatie een innovatie die een nieuwe markt- en
waardesysteem creëert en uiteindelijk een bestaand markt- en waardesysteem verstoort,
waardoor gevestigde marktleidende bedrijven, producten en allianties worden verdrongen.

DUE DILLIGENCE
De Engelse term due diligence betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Een due
diligence-onderzoek controleert de juistheid van alle informatie die aan de koper
gepresenteerd wordt, en biedt inzage in risico’s van de over te nemen onderneming.

EARLY ADOPTERS
Early adopters zijn de eerste gebruikers van jouw product of dienst. Zij zullen doorgaans de
meest eerlijke en soms hele directe feedback geven.

EXIT STRATEGY
Een exitstrategie is de manier waarop je als bedrijfseigenaar afscheid neemt van jouw
onderneming, met als doel een zo hoog mogelijk rendement. Een exit kan gemaakt worden
door bijvoorbeeld jouw aandelen of een deel daarvan te verkopen. Een andere exitstrategie
is een fusie met een andere business, of zelfs een complete overname door een ander
bedrijf.

FREEMIUM
Freemium is een verdienmodel waarbij een product of dienst (meestal digitaal) gratis
wordt aangeboden, maar men geld vraagt voor uitgebreidere gebruiksmogelijkheden of
functionaliteiten.

FFF (FRIENDS, FAMILY AND FOOLS)
Als een startup-founder onvoldoende middelen heeft om een lening te krijgen, dan kan
diegene misschien een beroep doen op familie, vrienden en grof gezegd ‘dwazen’ om het
startkapitaal bij elkaar te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door ze medeaandeelhouder te
maken: op die manier worden zij mede-eigenaar van uw onderneming en helpen zij jou met
het realiseren van jouw startup. De reden waarom de term Fools (dwazen) wordt gebruikt,
is omdat het investeren in een startup zonder dat deze heeft bewezen succesvol te zijn,
gezien kan worden als een domme actie. Binnen het LaunchPlatform kun je samen met jouw FFF je startup plan schrijven, of hen mee laten kijken.

HACKATHON
Een hackathon is een event waarin studenten of specialisten hun kennis bundelen om
binnen korte, vastgestelde tijd een bepaald probleem op te lossen. Hackathons zijn zeer
geschikt om nieuwe innovatieve businessplannen te maken. Hiermee kunnen startende
bedrijven snel nieuwe inzichten krijgen en oplossingen bedenken.

IDEATION
Ideation is het creatieve proces van het genereren, ontwikkelen en communiceren van
nieuwe ideeën, waarbij een idee wordt opgevat als een basiselement van het denken dat
zowel visueel, concreet als abstract kan zijn.

INCUBATOR
Een incubator is een organisatie die een ‘broedproces’ realiseert om de versnelde groei van
hoogwaardige starters naar succesvolle ondernemingen mogelijk te maken. Dit doen zij
door de inzet van diensten zoals werkruimte, coaching, services, cultuur, netwerk en soms
(toegang tot) kapitaal.

IOT (INTERNET OF THINGS)
Tegenwoordig kunnen heel veel apparaten verbonden worden met het internet. Hiervoor
wordt gebruikgemaakt van sensoren en andere speciale hardware. Zodra deze ‘dingen’
online zijn, kunnen ze met elkaar, met hun gebruikers, met organisaties en andere
verbonden partijen communiceren. Dit is handig voor de gebruiker en daarnaast waardevol
voor de producent, omdat zij alle gebruikersdata kunnen analyseren.

IPO (INITIAL PUBLIC OFFERING)
Een Initial Public Offering is de beursintroductie van een onderneming. Dit houdt in
dat een bedrijf voor het eerst haar aandelen te koop aanbiedt via de beurs en zo een
beursgenoteerd bedrijf wordt. Het is een manier van bedrijven om nieuw kapitaal aan te
trekken.

GAMIFICATION
Gamification is het toepassen van gametechnieken en aspecten in producten of diensten
van het bedrijf. Bij gamification worden spelelementen ingezet om gebruikers te motiveren
en hun ervaring te verrijken. Bij gamification staat gedragsstimulatie centraal. Dit doet het
bedrijf spelen op de intrinsieke motivatie van de gebruiker.

GROWTH HACKING
Growth hackers gebruiken onconventionele strategieën om exponentiële groei voor een
bedrijf te realiseren tegen kosten die aanzienlijk lager liggen dan de “gemiddelde” bedragen
die nodig zijn om dezelfde resultaten te bereiken.

HOCKEYSTICK
De Hockeystick-groei (grafiek) is een plotselinge en extreem snelle groei na een lange
periode van lineaire groei. De term wordt vaak gebruikt om te beschrijven wat er gebeurt als
een startend bedrijf zijn niche vindt en de marktomstandigheden positief zijn.

INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
Intellectuele Eigendom (IE) is een overkoepelende term voor rechten op ideeën en creatieve
concepten die in tastbare vorm zijn uitgedrukt, zoals ontwerpen, uitvindingen, muziek,
merken, software, spellen, teksten en foto’s. Wanneer een ondernemer iets nieuws heeft
bedacht kan hij dat in sommige gevallen wettelijk beschermen middels het intellectueel
eigendomsrecht.

ITERATE
Een iteratie maken is het proces van het herdefiniëren van uw product, dienst en/of bericht
op basis van de manier waarop klanten en leads op jouw bedrijf reageren.

KPI’S
KPI staat voor key performance indicators, dit zijn de maatstaven waarmee startups hun
prestaties, vooruitgang en doelstellingen beoordelen. Voorbeelden van KPI’s zijn de kosten
voor klantenwerving, de waarde van de klantlevensduur en de maandelijkse en jaarlijkse
terugkerende inkomsten. Tijdens het schrijven van je startup plan in het LaunchPlatform leren wij jou alles over KPI’s en laten wij zien hoe jij deze ook kan gebruiken.

LAUNCHING
Het ‘launchen’ van een startup is een proces waarbij de oprichters eerst een businessmodel
proberen te zoeken en te valideren voordat ze het kunnen uitvoeren. Binnen het valideren
is er sprake van een Alpha en Beta fase. Alpha is de allereerste versie van de startup, app,
product of dienst. Het is vaak een ruwe versie van wat het uiteindelijk moet worden. Alpha
is vaak alleen voor intern gebruik, om te zien hoe en of alles goed werkt. Hierna komt
de Alpha publieke versie, dat is de 1e versie waarbij getest wordt door eerste (publieke)
gebruikers. Beta komt na Alpha en is een licht verfijnde versie van de 1e versie. Veel van
de hindernissen zijn hopelijk uit de weg geruimd, maar nu zal het gebruik uitwijzen hoe
succesvol het product of de dienst is. Het beta-publiek geeft constructieve feedback aan de
startup, om hier aanpassingen op te kunnen maken.

LEAN STARTUP
The Lean Startup is de titel van een boek van Eric Ries. De Lean startup-methode betekent
dat je de stappen van je innovatieproces klein houdt. Het is belangrijk dat verwachtingen
(aannames en hypothesen) over het idee concreet en meetbaar worden gemaakt en zo
snel mogelijk worden getoetst in de markt.

LOW HANGING FRUIT
Laaghangend fruit is een veel voorkomende metafoor in het bedrijfsleven die verwijst naar
het doen van de gemakkelijkste taak of het snel te behalen resultaat.

MACHINE LEARNING
Machine learning (ML) is de studie van computeralgoritmen die door gebruikerservaring
automatisch verbeteren. Het wordt gezien als een subgroep van de kunstmatige
intelligentie.

NDA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT)
Een geheimhoudingsverklaring is een juridisch contract tussen partijen waarbij een partij
die vertrouwelijke informatie ontvangt (ontvangende partij) van een andere partij die deze
informatie bekendmaakt (bekendmakende partij), belooft deze informatie niet bekend te
maken of te gebruiken zonder toestemming van de bekendmakende partij.

MONETIZE
Soms is het bij startups in het begin nog niet precies duidelijk hoe zij geld gaan verdienen.
Oftewel: how to monetize their idea.

MVP (MINIMUM VIABLE PRODUCT)
Om ideeën snel te testen zonder veel middelen te spenderen aan het bouwen van een
product dat al dan niet werkt, worden ondernemers aangemoedigd om een minimaal
levensvatbaar product te creëren. Het zijn de eerste versies van het product die alleen de
kernkenmerken bevatten die bedoeld zijn om de meest risicovolle aannames te testen
voordat de volgende versies met meer geavanceerde kenmerken worden gebouwd.

PIVOT
Wanneer er een grote verandering in het businessmodel plaatsvindt, zoals de manier
waarop je geld verdient, het aanpassen van het klantprofiel of de oplossing (product), dan
ben je aan het ‘Pivotten’. Het besteden van te veel tijd en geld aan het testen van ideeën of
versies van een product is geen verstandige strategie. In plaats daarvan, bouw, test en pas
snel aan. Pivot!

PROOF OF CONCEPT
Dit is een vorm van bewijs, meestal afkomstig van een experiment of ‘pilot’ (proefproject),
dat aantoont dat een businessconcept haalbaar is en goed aansluit op de behoefte van de
gebruikers.

RETENTION
Dit is het percentage klanten dat het bedrijf gedurende een bepaalde periode heeft weten
te behouden. Het retentiepercentage is de omgekeerde kant van het churnpercentage, dat
geeft het percentage klanten aan dat een bedrijf in een bepaalde periode heeft verloren.

ROI (RETURN ON INVESTMENT)
Wanneer iemand zich afvraagt wat de ‘return on investment’ is, wil men weten wat een
investering oplevert. In jouw eigen bedrijf is de ROI jouw winst of verlies, maar dan wel in
verhouding tot uw eigen vermogen of tot een bepaalde investering.

RUN RATE
De run rate verwijst naar de financiële prestaties van een bedrijf op basis van het gebruik
van actuele financiële informatie als voorspeller van toekomstige prestaties. Wanneer een
startup €100.000,- in het eerste kwartaal omzet, is zijn 12 maanden run-rate €400.000,-.

SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)
Een SaaS-bedrijf is een bedrijf dat een applicatie host en deze via het internet beschikbaar
stelt aan klanten. SaaS staat voor Software as a Service. Dit betekent dat de software op
de server van een SaaS-bedrijf zit terwijl de gebruiker er op afstand toegang toe heeft.
Voorbeelden zijn: CRM, ERP, boekhouding, facturatie, projectmanagement en soortgelijke
diensten.

SCALABLE
Een “schaalbare startup” neemt een innovatief idee en zoekt naar een schaalbaar en
herhaalbaar businessmodel dat het tot een sterk groeiend, winstgevend bedrijf maakt.
Niet alleen groot, maar ook enorm. Dat gebeurt door het betreden van een grote markt en
het wegnemen van het aandeel van de gevestigde bedrijven of door het creëren van een
nieuwe markt en deze snel te laten groeien.

SCRUM
Scrum is een iteratief raamwerk voor het managen van complexe taken. Het raamwerk
daagt aannames van de traditionele, opeenvolgende aanpak van productontwikkeling
uit en stelt teams in staat zichzelf te organiseren door fysieke co-locatie of nauwe online
samenwerking van alle teamleden aan te moedigen, evenals dagelijkse face-to-face
communicatie tussen alle betrokken teamleden en disciplines.

SEED CAPITAL
Seed capital is het vermogen dat startups nodig zou kunnen hebben om de eerste
bedrijfsactiviteiten mee te financieren. Seed capital is bedoeld om de start-up op weg te
helpen totdat het zelf geld genereert of klaar is voor nieuwe investeringen. Wanneer dit
eerste kapitaal wordt opgehaald is er sprake van een ‘seed investment’.

SERIES (A, B, C)
Serie A (ook bekend als Serie A-financiering of Serie A-investering) betekent de
eerste durfkapitaalfinanciering voor een startup. De Serie A-financieringsronde
volgt op de ‘seedronde’ van een startende onderneming en gaat vooraf aan de Serie
B-financieringsronde.
Voor de Serie B financieringsrondes moet het bedrijf enkele sterke prestaties hebben laten
zien na de Serie A-ronde. Serie B is daarom om de groei te accelereren middels een grotere
investeringsronde.
Een Serie C-financieringsronde komt over het algemeen voor om de startup aantrekkelijk te
maken voor acquisitie of om een publiek aanbod (beurgsgang) te ondersteunen. Dit is de
eerste van de zogenaamde “later-stage” investeringen.

STARTUP
In onze optiek is niet iedere startende ondernemer per definitie een startup. Voor ons is een
startup een bedrijf met een disruptief of vernieuwd businessmodel waarbij gebruik wordt
gemaakt van een nieuwe of opkomende technologie. Daarnaast ligt de ambitie van de
oprichter in het ontwrichten van bestaande markten of het creëren van nieuwe markten. Als een startup begin je met het schrijven van je startup plan, daarna eventueel pas een businessplan!

SWEAT EQUITY
Sweat equity is de bijdrage van een partij aan een project in de vorm van arbeid, in
tegenstelling tot financieel eigen vermogen zoals het betalen van anderen om de taak uit te
voeren. Het vereist geen monetaire verplichting, maar kan leiden tot toekomstig financieel
rendement.

TAM, SAM, SOM

TAM staat voor de Total Available Market, dit is dus de totale, wereldwijde marktomvang voor jouw product of dienst.

SAM staat voor de Serviceable Available Markt, dit is het deel van de markt dat jij kunt bereiken. Denk hierbij aan jouw geografische bereik, het type klanten dat jij zoekt en het product dat jij aanbiedt.

SOM staat voor de Serviceable Obtainable Market, dit gaat over de marktgrootte die je realistisch gezien op korte termijn kunt bedienen. Dit is een percentage van de SAM.

TERM SHEET
Een term sheet is een niet-bindend document waarin de voorgestelde voorwaarden zijn
opgenomen waaronder een investeerder (VC, angel of andere) een investering in een
startup zal doen.

TIME-TO-MARKET
Terwijl jij bezig bent met het schrijven van je startup plan, is het handig om al na te gaan denken over jouw Time to Market. In de startup-scene is de time to market (TTM) de tijd die nodig is om een product op de
markt te brengen vanaf het moment dat het wordt ontworpen tot het moment dat het
beschikbaar is voor verkoop.

TRACTION
Tractie kan eerste klanten of gebruikers betekenen. Als oprichter van een startup kunt je
al voor het bouwen van een product tractie opbouwen. Sommige startups bouwden een
lijst van tienduizenden potentiële gebruikers voordat ze de eerste versie van hun producten
uitbrachten. In sommige gevallen is de eerste tractie de evaluatie van de belangrijkste
statistieken van jouw startup. Investeerders zullen jouw tractie in de loop van de tijd
bekijken om de investeringskans te evalueren.

UI / UX
User Interface (UI): Het ontwerp van een applicatie zoals de gebruiker die ziet.
User Experience (UX): Hoe ontwerpen van vele pagina’s en onderdelen van een applicatie
synchroniseren om gebruikers een ervaring te bieden die hen helpt het probleem op te
lossen of het doel te bereiken waarvoor ze de applicatie gebruiken.

VALUATION
Pre-money waardering (voor dat je een investering ontvangt): Het is belangrijk voor
oprichters, investeerders en andere aandeelhouders om de waardering van een startende
onderneming te kennen voordat ze kapitaal ontvangen. Dit helpt bij het bepalen van de
waarde van een startup nadat deze is gefinancierd.
Post-money waardering (na dat je een investering hebt ontvangen): De waarde van
een startup stijgt of daalt na een financieringsronde. Het neemt af als de nieuwe
financieringsronde een lagere waardering op de startup zet tot wat het waard was voordat
het gefinancierd werd. Hoewel, in de meeste gevallen, investeerders een onderneming
financieren om de waardering te verhogen en dus zien we vaak de waarde van een startup
na de financiering, post-geld waardering, hoger dan de vorige rondes.

VALUE PROPOSITION
Een waardepropositie verwijst naar een bedrijfs- of marketingverklaring die samenvat
waarom een consument een product moet kopen of een dienst moet gebruiken. Hierbij
moet ook rekening worden gehouden waarom de klant het van jou afneemt en niet van
eventuele concurrenten. Tijdens het schrijven van je startup plan binnen het LaunchPlatform helpen wij jou met het scherpstellen van je Value Proposition.

VENTURE CAPITAL (VC)
Dit is kapitaal dat wordt geïnvesteerd in een startup met een aanzienlijk risico, ook
wel durfkapitaal genoemd. De verstrekkers van dit geld zijn ‘venture capitalists’.
Een durfkapitaalverstrekker is een private equity investeerder die kapitaal verstrekt
aan ondernemingen met een hoog groeipotentieel in ruil voor een aandelenbelang.
Dit kan zijn het financieren van startende ondernemingen of het ondersteunen van
kleine ondernemingen die willen uitbreiden maar geen toegang hebben tot reguliere
financieringsmogelijkheden zoals banken.

UNICORN
Er zijn maar een paar startups die een miljard dollar waard zijn. Die startups worden
Unicorns genoemd.

Sectoren (-tech)

In welke industrie zit jij? Ik zit in de…

AGRITECH
Agri-technologie is het gebruik van technologie en technologische innovatie om de
efficiëntie en de output van de landbouw te verbeteren. Eenvoudig gezegd is het de
toepassing van technologie om alle elementen van het landbouw- en groeiproces te
verbeteren.

BIOTECH
Biotechnologie is een (wetenschappelijke) sector die gebruik maakt van levende
organismen en moleculaire biologie om gezondheidsgerelateerde producten te produceren
en wordt ook toegepast op andere gebieden zoals genomica, voedselproductie en de
productie van biobrandstoffen.

CLEANTECH
Schone technologie, is elk proces, product of dienst dat negatieve milieueffecten
vermindert door middel van aanzienlijke verbeteringen van de energie-efficiëntie, het
duurzaam gebruik van hulpbronnen of activiteiten op het gebied van milieubescherming.

EDTECH
Onderwijstechnologie is het vergemakkelijken van het leren en het verbeteren van de
prestaties door het creëren, gebruiken en beheren van geschikte technologische processen
en middelen.

FASHIONTECH
Dit is de markt waarin wordt gefocust op ontwikkelingen op het gebied van kleding en
textiel, dit heeft vaak raakvlakken met wearable-tech en cleantech.

FINTECH
Financiële technologie wordt gebruikt om nieuwe technologie te beschrijven die
de levering en het gebruik van financiële diensten wil verbeteren en automatiseren.
Fintech wordt gebruikt om bedrijven, bedrijfseigenaren en consumenten te helpen hun
financiële activiteiten, processen en levens beter te beheren door gebruik te maken
van gespecialiseerde software en algoritmen die worden gebruikt op computers en, in
toenemende mate, smartphones.

FOODTECH
Voedseltechnologie is “het snijpunt tussen voedsel en technologie; de toepassing
van technologie om de landbouw en voedselproductie, de toeleveringsketen en het
distributiekanaal te verbeteren.

GOVTECH
Overheidstechnologie is het toepassen van oplossingen voor de modernisering van de
publieke sector die een eenvoudige, toegankelijke en efficiënte overheid bevordert. Het
is gericht op het bevorderen van het gebruik van technologie om de publieke sector te
transformeren, de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en de efficiëntie,
transparantie en verantwoordingsplicht te vergroten.

INSURTECH
Verzekeringstechnologie verwijst naar het gebruik van technologische innovaties
die bedoeld zijn om besparingen en efficiëntie uit het huidige model van de
verzekeringsindustrie te halen.

LEGALTECH
Juridische technologie verwijst naar het gebruik van technologie en software om
advocatenkantoren en andere juridische instanties te helpen met praktijkbeheer, opslag van
documenten, facturering, boekhouding en elektronische ontdekking.

MEDTECH
Medische technologie is de technologie die wordt gebruikt voor medisch diagnostische
of therapeutische toepassingen om bij de mens te worden aangewend voor: diagnose,
preventie, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van ziekten, verwondingen of
een handicap.

RETAILTECH
Retail technologie verwijst naar het gebruik van technologische innovaties in de
detailhandel. Voorbeelden zijn de toepassing van Virtual Reality en Augmented Reality om
producten of kleding te visualiseren.

TRAVELTECH
Reis-technologiebedrijven bieden diensten en producten aan die gericht zijn op reizen en
toerisme, bijvoorbeeld: boekingsdiensten, zoek- en planningsplatforms, on-demand reizen
en aanbevelingssites.

WEARABLE-TECH
Draagbare technologie, ook wel “wearables” genoemd, is een categorie van elektronische
apparaten die kunnen worden gedragen als accessoires, verwerkt in kleding, geïmplanteerd
in het lichaam van de gebruiker, of zelfs getatoeëerd op de huid. De apparaten zijn
handsfree-gadgets met praktische toepassingen, aangedreven door microprocessoren en
verbeterd met de mogelijkheid om gegevens te verzenden en te ontvangen via het internet.

Starten met het schrijven van je startup plan?

Ik hoop dat jij wat hebt geleerd van deze lijst met startup termen die helpen bij het schrijven van je startup plan. Ben jij klaar om te starten? Je kan per direct aan de slag met het uitwerken van je business idee!

LaunchPlatform, Push To Start

Yaïr Sharon

By Published On: December 9, 2020Categories: Business
Terug naar het nieuwsoverzicht >

Deel dit bericht!